Financieren, ontwikkelen, exploiteren en verduurzamen van vastgoed

Artikelen

Vastgoedfinanciering en vastgoedadvies

Aanpassingen overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 worden het tarief en de voorwaarden met betrekking tot de overdrachtsbelasting aangepast. Het tarief voor overdrachtsbelasting op bedrijfspanden gaat naar 8%. Naast het verhoogde tarief op bedrijfspanden gelden de volgende aanpassingen die differentiatie van de overdrachtsbelasting naar gebruik beogen te bewerkstelligen: Eenmalige vrijstelling voor de overdrachtsbelasting

Lees verder

WOZ-waarde

Jaarlijks bepalen gemeenten de waarde van onroerende zaken middels een taxatie (de WOZ-waarde). De waardepeildatum is 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde houdt dus in de waarde die de onroerende zaak op 1 januari van het voorgaande jaar volgens de taxatie van de gemeente heeft. WOZ betekent Waardering

Lees verder

Wat is courtage?

Courtage is het tarief dat makelaars voor geleverde diensten factureren. De courtage bedraagt veelal een percentage van de verkoopwaarde of de verhuurwaarde van het onderliggende vastgoed. Waarom courtage? Vastgoedeigenaren wensen een zo hoog mogelijk verhuur- of verkoopopbrengst voor hun vastgoed. Door makelaars een succesfee (wat courtage is) in het vooruitzicht

Lees verder