Financieren, ontwikkelen, exploiteren en verduurzamen van vastgoed

Tag: huur

Recht van eerste koop

In huurovereenkomsten wordt dikwijls een recht van eerste koop (voorkeursrecht) opgenomen. Vanuit de praktijk merken wij dat dit vragen oplevert. Om deze reden behandelt dit artikel het recht van eerste koop. Een recht van eerste koop is een voorwaardelijk recht van de huurder om het pand te kopen, voordat de

Lees verder

Middenstandsbedrijfsruimte (290-bedrijfsruimte)

Bij de verhuur van bedrijfsruimte wordt een onderscheid gemaakt tussen middenstandsbedrijfsruimte als winkel, horeca of ambachtsbedrijf en ‘overige bedrijfsruimte’. Bij een middenstandsbedrijfsruimte (ook wel 290-bedrijfsruimte genoemd) is de huurder economisch gebonden aan de locatie. Er is een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.

Lees verder

Huurverhoging van een middenstandsbedrijfsruimte en ‘overige bedrijfsruimte’

De huurwensen van verhuurders en huurder zijn vaak in conflict met elkaar. Waar de huurder een lage stabiele huur tegen zo min mogelijk voorwaarden ambieert, wenst de verhuurder de waarde van zijn vastgoed te maximaliseren middels het optimaliseren van de soort huurder, de looptijd, de huurvoorwaarden en de huursom van

Lees verder