Financieren, ontwikkelen, exploiteren en verduurzamen van vastgoed

Tag: Onderpand

Nonrecourse-lening

Wanneer meerdere vastgoedobjecten in eigendom zijn van dezelfde entiteit (bijvoorbeeld een besloten vennootschap), bestaat het risico dat het niet voldoen aan de rente- of aflosverplichting behorende bij de financiering van een dezer vastgoedbeleggingen de (overwaarde op de) andere vastgoedbeleggingen meetrekt. Het financieren van vastgoed middels een non-recourselening voorkomt dergelijke risico’s.

Lees verder