Financieren, ontwikkelen, exploiteren en verduurzamen van vastgoed

Tag: Utiliteit

Wat wordt verstaan onder utiliteit en utiliteitsbouw?

Utiliteitsbouw betreft de bouw van alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Utiliteit is afgeleid van het Engelse woord ‘ utility’ , wat in het Nederlands ‘ nut’ of ‘ bruikbaar’ betekent. Het betreft bijvoorbeeld bouwwerken die de volgende functies krijgen: Kantoor Onderwijs (scholen, universiteiten en opleidingscentra) Publieke functies (bibliotheken, stadhuizen

Lees verder