Financieren, ontwikkelen, exploiteren en verduurzamen van vastgoed

Wat is courtage?

Courtage is het tarief dat makelaars voor geleverde diensten factureren. De courtage bedraagt veelal een percentage van de verkoopwaarde of de verhuurwaarde van het onderliggende vastgoed.

Waarom courtage?

Vastgoedeigenaren wensen een zo hoog mogelijk verhuur- of verkoopopbrengst voor hun vastgoed. Door makelaars een succesfee (wat courtage is) in het vooruitzicht te stellen, worden makelaars gestimuleerd een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren. De fee voor makelaars wordt immers hoger wanneer een hogere opbrengst gegenereerd wordt.

Hoogte van de courtage

De hoogte van de courtage varieert van 1 tot 3 procent voor een woning en 2 tot zo’n 5 procent voor een bedrijfspand. In beide gevallen exclusief BTW.

Succesfee

De courtage is veelal een succesfee. Dit betekent dat courtage enkel verschuldigd is bij het succesvol verkopen van het vastgoed.